В България по-малко от двама души ще издържат един възрастен към 2100 г.

Коефициентът на възрастова зависимост в ЕС ще се удвои дотогава спрямо 2019 г.